Poštovani,

Zadovljstvo nam je i čast da Vam predstavimo M&M Zalogajčić Ketering servis koji pruža visokokvalitetnu uslugu snabdevanja kuvanim obrocima, neophodnih za svakodnevnu ishranu i kvalitetan boravak dece u vaspitno – obrazovnoj ustanovi. Ketering Zalogajčić klijentima pruža i kontinuiranu, stručnu podršku nutricioniste u pogledu formiranja nutritivno i energetski pravilno izbalansiranih jelovnika za decu ili odrasle kao i obuke sa ciljem poštovanja higijenskih standarda čuvanja i serviranja hrane u vašim vaspitno obrazovnim ustanovama ili kompanijama.

Uska specijalnost keteringa Zalogajčić je snabdevanje dečijih vrtića, škola, produženih boravaka i manjih i većih kompanija kuvanim jelima. Hrana se priprema u novoj, modernoj, profesionalno opremljenoj kuhinji koja se nalazi u Beogradu na opštini Vozdovac. U proizvodnji se koriste najkvalitetnije sirovine regionalnog i sezonskog karaktera, koje se mogu pronaći i nabaviti na trzistu, a za njih postoje pripadajući sertifikati, deklaracije i atesti o bezbednosti proizvoda.

Kuvari koji rade u keteringu su takodje roditelji, ali i obozavaoci ukusno spremljene hrane i svi dele istu strast u pripremi savrsenih jela za decu i odrasle. Svi obroci se spremaju na osnovu jelovnika koje nutricionista planira i izradjuje na nedeljnom nivou.

U proizvodnom procesu postuju se principi HACCP standarda. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – podrazumeva striktnu kontrolu procesa proizvodnje koji počinje nabavkom sirovina za proizvodnju pa preko čitavog niza postupaka i procedura, zavrsava se seriranjem hrane. Drugim recima HACCP sistem je savremeni preventivni koncept koji obezbedjuje higijensku, toksikolosku i svaku drugu bezbednost namirnica. U keteringu se poštuju svi procesi proizvodnje, od prijema namirnica do distribucije gotovog jela, a posebna pažnja se poklanja higijeni. Radni prostor i posuđe se redovno održavaju sredstvima za dezinfekciju koja nisu štetna za zdravlje i u skladu su sa zakonskim propisima, a izveštaj o biološkoj ispravnosti sredstava izradila je laboratorija CIN.

Sva lica u keteringu zadužena za pripremu i distribuciju hrane su prošla sve neophodne obuke i nalaze se pod redovnim sanitarnim nadzorom, a u keteringu se redovno spovode potrebne mere unutrašnje i spoljašnje kontrole. Unutrašnja kontrola obuhvata proveru namirnica prilikom prijema, dokumentacije- atesta o zdravstvenoj bezbednosti i deklaraciji dostavljenih namirnica kao i kontrolu pripreme i distribucije hrane. Pored unutrasnje redovno se sprovodi i spoljašnja kontrola koju vrši „ Gradski zavod za javno zdravlje“. Stručno lice Gradskog zavoda za javno zdravlje periodično uzima briseve radnih povrsina, ruku zaposlenih lica u kuhinji, briseve termos boca i nasumične uzorke pripremljenog obroka. Uzorci obroka se potom nose na hemijsko – bromatolosku analizu i utvrdjuju se energetske vrednosti, sadržaji belančevina, ugljenih hidrata i masti u cilju provere uskladjenostu i dobijenih rezultata sa vrednostima koje propisuje Pravilnik o blizim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi. Dakle spoljašnja kontrola proverava kvalitet obroka ali I kontrolise i sanitarno – higijenske uslove pripreme i distribucije hrane u skladu sa HACCP standardima.

Sveže obroke do krajnjeg cilja dostavljaju obučeni i ljubazni vozači keteringa Zalogajčić, koji su pod stalnim sanitarnim nadzorom. Vozilo koje prevozi hranu je specijalizovano samo za transport hrane i poseduje termo izolaciju. Zahvaljujući tome spremljeni obroci ostaju na sigurnoj temperaturi u svim termo posudama.

Slušajući potrebe svojih klijenata, ketering M&M Zalogajcic je kreirao idealan odnos kvaliteta usluga i cene, a paleta proizvoda stalno se unapredjuje i proširuje u saradnji sa korisnicima usluga.